July 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
June 30, 2019July 1, 2019July 2, 2019July 3, 2019July 4, 2019July 5, 2019July 6, 2019
July 7, 2019July 8, 2019

8:00 am: Lifeguard Certification

8:00 am: Lifeguard Certification
July 9, 2019

8:00 am: Lifeguard Certification

8:00 am: Lifeguard Certification
July 10, 2019

8:00 am: Lifeguard Certification

8:00 am: Lifeguard Certification
July 11, 2019

8:00 am: Lifeguard Certification

8:00 am: Lifeguard Certification
July 12, 2019July 13, 2019
July 14, 2019

8:30 am: Fun Run

8:30 am: Fun Run
July 15, 2019

6:30 pm: FoPP Meeting

6:30 pm: FoPP Meeting
July 16, 2019July 17, 2019July 18, 2019July 19, 2019July 20, 2019
July 21, 2019July 22, 2019July 23, 2019July 24, 2019July 25, 2019July 26, 2019

2:00 pm: Fun Day Safety Splash

2:00 pm: Fun Day Safety Splash
July 27, 2019
July 28, 2019July 29, 2019July 30, 2019July 31, 2019August 1, 2019August 2, 2019August 3, 2019

Return to calendar